Jdi na obsah Jdi na menu
 


Alba

Savage Garden (1997)

 1. To The Moon & Back
 2. I Want You
 3. Truly Madly Deeply
 4. Tears of Pearls
 5. Universe
 6. Carry on Dancing
 7. Violet
 8. Break Me Shake Me
 9. A Thousand Words
 10. Promises
 11. Santa Monica

 

TO THE MOON AND BACK

She's taking her time making up the reasons
To justify all the hurt inside
Guess she knows from the smiles
And the look in their eyes
Everyone's got a theory about the bitter one

They're saying

Mama never loved her much
And daddy never keeps in touch
That's why she shies away from human affection
But somewhere in a private place
She packs her bags for outer space
And now she's waiting for
The right kind of pilot to come
(and she'll say to him)

She's saying

(chorus)
I would fly you to the moon and back
If you'll be, if you'll be my baby
Got a ticket for a world where we belong
So, would you be my baby?

Ooh-ooh
She can't remember a time
When she felt needed
If love was red then she was color-blind
All her friends they've been trialed for treason
And crimes that were never defined

But she's saying

Love is like a barren place
And reaching out for human faith
Is like a journey I just don't have a map for
So baby gonna take a dive and
push the shift to overdrive
Send a signal that she's hanging all her hopes on
the stars

(What a pleasant dream) just saying

I would fly you to the moon and back
If you'll be, if you'll be my baby
Got a ticket for a world where we belong
So, would you be my baby?

[instrumental]

Mama never loved her much
And daddy never keeps in touch
That's why she shies away from human affection
But somewhere in a private place
She packs her bags for outer space
And now she's waiting for the right kind of pilot
To come (and she'll say to him)

She's saying

(repeat chorus)

yeah

 

 

 

Obrazek

 

           +++++ NA MĚSÍC A ZPÁTKY +++++

Dává si na čas vymýšlením důvodů
Aby utěšila všechnu bolest uvnitř, myslím, že to ví
Z jejich úsměvů a pohledů
Každý má svou teorii o její zahořklosti

Říkají:

"Máma ji nikdy neměla moc ráda" a
"S tátou k sobě neměli blízko"
Proto se skrývá před lidskými city
Ale někde na důvěrném místě
Si balí kufry na cestu do jiného světa
A teď čeká čeká na správného pilota
Kterému to řekne

A říká:

Chtěla bych letět na Měsíc a zpět
Když budeš... když budeš má láska
Mám lístek do světa, kam patříme
Tak chtěl bys být má láska?

Nemůže si vzpomenout na dobu, kdy se cítila potřebná
Pokud láska byla červená, pak ona byla barvoslepá
A všichni její přátelé se pokoušeli o zradu
A zločiny, které nebyly nikdy definovány

Ona říká:

"Láska je jako pustina
A dosáhnout lidské víry
Je jako cesta, na kterou nemám mapu"
A tak se potápí
Dává zpátečku
Vysílá signál, že všechny její naděje jsou ve hvězdách
Jaký to příjemný sen

Říká:

Chtěla bych letět na Měsíc a zpět
Když budeš... když budeš má láska
Mám lístek do světa, kam patříme
Tak chtěl bys být má láska?

"Máma ji nikdy neměla moc ráda" a
"S tátou k sobě neměli blízko"
Proto se skrývá před lidskými city
Ale někde na důvěrném místě
Si balí kufry na cestu do jiného světa
A teď čeká čeká na správného pilota
Kterému to řekne

A říká:

Chtěla bych letět na Měsíc a zpět
Když budeš... když budeš má láska
Mám lístek do světa, kam patříme
Tak chtěl bys být má láska?

Chtěla bych letět na Měsíc a zpět
Když budeš... když budeš má láska
Mám lístek do světa, kam patříme
Tak chtěl bys být má láska?

 

Obrazek

 

 

I WANT YOU

Anytime I need to see your face I just close my eyes
And I am taken to a place
Where your crystal minds and magenta feelings
Take up shelter in the base of my spine
Sweet like a chica cherry cola
I don't need to try to explain
I just hold on tight and If it happens again
I may move so slightly to the arms
And the lips and the face
Of The Human Cannonball that
I need to I want you...

Bridge)

Come stand a little bit closer
Breathe in and get a bit higher
You'll never know what hit you when
I get to you

(Chorus)

Ooh I want you, I don't know if I need you but
Ooh I'd die to find out
Ooh I want you, I don't know if I need you but
Ooh I'd die to find out

(Verse 2)

I'm the kind of person who endorses a deep commitment
Getting comfy getting perfect is what I live for
But a look and then a smell of perfume
It's like I'm down on the floor
And I don't know what I'm in for
Conversation has a time and place in the interaction
Of a lover and a mate but the time of talking
Using symbols, using words can be likened
To a deep sea diver who is swimming with a raincoat

Come stand a little bit closer
Breathe in and get a bit higher
You'll never know what hit you when
I get to you

Ooh I want you, I don't know if I need you but
Ooh I'd die to find out
Ooh I want you, I don't know if I need you but
Ooh I'd die to find out

Ooh, ahh...
Ooh, ahh...

Anytime I need to see your face I just close my eyes
And I am taken to a place
Where your crystal minds and magenta feelings
Take up shelter in the base of my spine
Sweet like a chica cherry cola
I don't need to try to explain
I just hold on tight and If it happens again
I may move so slightly to the arms
And the lips and the face
Of The Human Cannonball that
I need to I want you...

Ooh I want you, I don't know if I need you but
Ooh I'd die to find out
Ooh I want you, I don't know if I need you but
Ooh I'd die to find out
So can we find out?

Ooh I want you, I don't know if I need you but
Ooh I'd die to find out
Ooh I want you, I don't know if I need you but
Ooh I'd die to find out

Ooh I want you, I don't know if I need you but
Ooh I'd die to find out
Ooh I want you, I don't know if I need you but
Ooh I'd die to find out

 

Obrazek

 

     +++++CHCI TĚ+++++

Pokaždé, když potřebuji vidět tvoji tvář, prostě zavřu oči
A ocitnu se na místě, kde tvá krystalová mysl
A pocity se mi dostanou až do morku kostí
Sladké jako cherry cola

Nemusím se snažit o vysvětlení, prostě se jen držím
A pokud se to stane znovu, budu se pohybovat velmi pomalu
K pažím a rtům a obličeji
Lidské dělové koule, kterou potřebuji a chci

Pojď a stůj trochu blíž
Dýchej a trochu se odpoutej
Nikdy nevíš, co tě zasáhne
Když se dostanu k tobě

Ooh chci tě, nevím jestli tě potřebuji
Ale ooh umřel bych, abych to zjistil
Ooh chci tě, nevím jestli tě potřebuji
Ale ooh umřel bych, abych to zjistil

Jsem ten typ člověka, který schvaluje hluboké závazky
Stát se pohodlným a perfektním, to je to proč žiju
Ale pohled a poté vůně parfému
Je to, jako bych ležel na podlaze a netuším proč

Konverzace má své místo a čas
V interakci s milencem a přítelem
Ale čas mluvení, používání symbolů, používání slov
Může být přirovnán k potápěči, který plave s pláštěnkou

Pojď a stůj trochu blíž
Dýchej a trochu se odpoutej
Nikdy nevíš, co tě zasáhne
Když se dostanu k tobě

Ooh chci tě, nevím jestli tě potřebuji
Ale ooh umřel bych, abych to zjistil
Ooh chci tě, nevím jestli tě potřebuji
Ale ooh umřel bych, abych to zjistil

Pokaždé, když potřebuji vidět tvoji tvář, prostě zavřu oči
A ocitnu se na místě, kde tvá krystalová mysl
A pocity se mi dostanou až do morku kostí
Sladké jako cherry cola

Nemusím se snažit o vysvětlení, prostě se jen držím
A pokud se to stane znovu, budu se pohybovat velmi pomalu
K pažím a rtům a obličeji
Lidské dělové koule, kterou potřebuji a chci

Ooh chci tě, nevím jestli tě potřebuji
Ale ooh umřel bych, abych to zjistil
Ooh chci tě, nevím jestli tě potřebuji
Ale ooh umřel bych, abych to zjistil

Ooh chci tě, nevím jestli tě potřebuji
Ale ooh umřel bych, abych to zjistil
Ooh chci tě, nevím jestli tě potřebuji
Ale ooh umřel bych, abych to zjistil

Ooh chci tě, nevím jestli tě potřebuji
Ale ooh umřel bych, abych to zjistil
Umřel bych, abych to zjistil
Ooh chci tě, nevím jestli tě potřebuji
Ale ooh umřel bych, abych to zjistil

 

Obrazek


 

TRULY MADLY DEEPLY

I'll be your dream, I'll be your wish I'll be your fantasy.
I'll be your hope, I'll be your love be everything that you need.
I love you more with every breath truly madly deeply do..
I will be strong I will be faithful 'cause I'm counting on a new beginning.
A reason for living. A deeper meaning. Yeah..

(CHORUS)

I wanna stand with you on a mountain,
I wanna bathe with you in the sea.
I wanna lay like this forever,
Until the sky falls down on me...

(VERSE 2)

And when the stars are shining brightly in the velvet sky,
I'll make a wish send it to heaven then make you want to cry..
The tears of joy for all the pleasure and the certainty.
That we're surrounded by the comfort and protection of..
The highest powers. In lonely hours. The tears devour you..

(CHORUS)
I wanna stand with you on a mountain,
I wanna bathe with you in the sea.
I wanna lay like this forever,
Until the sky falls down on me...

(BRIDGE)

Oh can you see it baby?
You don't have to close your eyes 'cause it's standing right before you.
All that you need will surely come...

I'll be your dream I'll be your wish I'll be your fantasy.
I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need.
I'll love you more with every breath truly madly deeply do...

(CHORUS)

I wanna stand with you on a mountain,
I wanna bathe with you in the sea.
I wanna lay like this forever,
Until the sky falls down on me...

(CHORUS)

I wanna stand with you on a mountain,
I wanna bathe with you in the sea.
I wanna live like this forever,
Until the sky falls down on me...

oh yeah... oh yeah

[repeat until fade]

 

 

Obrazek

      +++++OPRAVDOVĚ, BLÁZNIVĚ, HLUBOCE+++++

Budu Tvůj sen, budu Tvé přání, budu Tvoje fantazie.
Budu Tvá naděje, budu Tvá láska, budu vše, co potřebuješ.
Miluji Tě víc opravdově, šíleně, hluboce s každým výdechem.
Budu silný, budu věrný, protože počítám s novým začátkem.
Důvod k žití. Hlubší význam. Yeah...


Chci s Tebou stát na hoře,
chci se s Tebou koupat v moři.
Chci s Tebou navždy ležet,
dokud na mě nespadne nebe...

A když hvězdy budou jasně zářit na sametové obloze,
pošlu své přání k nebesům, kde se ti bude chtít plakat..
Slzy radosti pro potěšení a jistotu.
Ale jsme obklopeni komfortem a protekcí...
Nejvyšší síly. V osamělých hodinách. Slzy Tě zničí...

Chci s Tebou stát na hoře,
chci se s Tebou koupat v moři.
Chci s Tebou navždy ležet,
dokud na mě nespadne nebe...

Vidíš to zlato?
Nezavírej oči, protože to stojí přímo před tebou.
Vše, co potřebuješ, jistě přijde

Budu Tvůj sen, budu Tvé přání, budu Tvoje fantazie.
Budu Tvá naděje, budu Tvá láska, budu vše, co potřebuješ.
Miluji Tě víc opravdově, šíleně, hluboce s každým výdechem.

Chci s Tebou stát na hoře,
chci se s Tebou koupat v moři.
Chci s Tebou navždy ležet,
dokud na mě nespadne nebe...

Chci s Tebou stát na hoře,
chci se s Tebou koupat v moři.
Chci s Tebou navždy ležet,
dokud na mě nespadne nebe...

Oh yeah... oh yeah...

 

 

Obrazek


TEARS OF PEARLS

And we stare each other down like victims in the grind
Probing all the weakness and hurt still left behind
And we cry the tears of pearls
We do it, oh, we do it

Is love really the tragedy the way you might describe?
Or would a thousand lovers still leave you cold inside?
Make you cry these tears of pearls

All these mixed emotions
We keep locked away like stolen pearls
Stolen pearl devotions
We keep locked away from all the world

Your kisses are like pearls, so different and so rare
But anger stole the jewels away and love has left you bare
Made you cry the tears of pearls

Well I could be the tired joker pour my heart to get you in
Sacrifice my happiness just so I could win
Maybe cry these tears of pearls

All these mixed emotions
We keep locked away like stolen pearls
Stolen pearl devotions
We keep locked away from all the world

We twist and turn where angels burn
Like fallen soldiers we will learn
That once forgotten twice removed
Love will be the death, the death of you

Baby, come on darling

All these mixed emotions
We keep locked away like stolen pearls
Stolen pearl devotions
We keep locked away from all the world

All these mixed emotions
We keep locked away like stolen pearls
Stolen pearl devotions
We keep locked away from all the world

 

Obrazek


                          +++++SLZY PEREL+++++

Sledujeme se vzájemně jako oběti

Zapomněli jsme všechnu tu zažitou slabost a bolest

Pláčeme perly

Uděláme to, oh, uděláme to

Je láska opravdu tragédie, jak ji popisuješ?

Nebo tě i tisíc milenců zanechá chladnou?

Pláčeš tyhle slzy perel

Všechny tyhle smíchané emoce

Držíme uschované jako kradené perly

Kradené perly modliteb

Držíme uschované před světem

Tvé polibky jsou jako perly, tak rozdílné a vzácné

Ale zlost ukradla tyto klenoty a tvá láska je odhalená

Pláčeš tyhle slzy perel

Můžu být unavený šprýmař, který si vylévá své srdce, aby tě rozveselil

Obětovat mé štěstí, jen tak můžu vyhrát

Možná pláčem těchto perel

Všechny tyhle smíchané emoce

Držíme uschované jako kradené perly

Kradené perly modliteb

Držíme uschované před světem

Ztrácíme a otáčíme se tam, kde hoří andělé

Jako padlí vojáci se budeme učit

Že jednou zapomeneme to, co jsme dvakrát odložili

Láska bude smrt, tvá smrt

Lásko, pojď sem, lásko

Všechny tyhle smíchané emoce

Držíme uschované jako kradené perly


Kradené perly modliteb

Držíme uschované před světem

Všechny tyhle smíchané emoce

Držíme uschované jako kradené perly

Kradené perly modliteb

Držíme uschované před světem

 

Obrazek 

UNIVERSE

Well, I'd like to take you as I find you
Imagine our clothes are on the floor
Feel my caress so soft and gentle
So delicate you cry for more
But you know, baby
You know, baby, does it right

Universe inside your heart
You gotta let me know so you can be free, baby
You wanted it so much, and now that it's over
You don't know what you want

Put time in a capsule
Two minds consensual
Entwined to perfection
If we could...

Cuddle up close, lay on my chest now
Listen my heart beat's coming down
If you get tired you close your eyes now
When you wake up I won't be found
'Cause I know, baby
I know you're the nervous kind
With so much going on in mind

Universe inside your heart
You gotta let me know so you can be free, baby
You wanted it so much, and now that it's over
You don't know what you want

But let me tell you that, this time (This time)
I'm gonna make you mine (I won't let you go)
'Cause I know, this time (This time)
I'm gonna make sure I look out for me

'Cause you know, baby, yeah
You know, baby, does it right
You know, baby, does it right
You will only end up lost in loneliness
And wake up with the words already on your lips
So I'll let you go, baby
So I'll let you go...

Universe inside your heart
You gotta let me know so you can be free, baby
You wanted it so much, and now that it's over
You don't know what you want

 

 

ObrazekCARRY ON DANCING

The moonlight...
Shines down interstellar beams
And the groove tonight
Is something more than you've ever seen
The stars and planets taking shape
A stolen kiss has come too late
In the moonlight
Carry on, keep romancing,
Carry on, carry on dancing
In the moonlight
Carry on, keep romancing,
Carry on, carry on dancing

You're never safe 'till you see the dawn
And if the clock strikes past midnight
The hope is gone
To move under...

In the moonlight
Carry on, keep romancing,
Carry on, carry on dancing
In the moonlight
Carry on, keep romancing,
Carry on, carry on dancing

Move. Closer. Passion. Stronger

There's a magic only two can tell
In the dark night
Ultra violet is a wicked spell
The stars and planets taking shape
A stolen kiss has come to late

In the moonlight
Carry on, keep romancing,
Carry on, carry on dancing
In the moonlight
Carry on, keep romancing,
Carry on, carry on dancing

Moving on... Moving all night

 

 

Obrazek

 

VIOLET

 

If there's a way that you could
be everything you want to be,
Would you complain that it came too easy?
Just like the games with you and me
A resolution hard to see,
But that's O.K. 'cause I don't
see things that are plain to see
I've got a dream to take you over
Exploding like a supernova
I'm gonna crash into your world
And that's no lie

You want to give ecstacy delivered
with certainty
But you're afraid that the pleasure
won't be needed
In a way, we're the same two people
looking out to sea
For a wave that would carry all our
fantasies

If there's a way to infiltrate you
Sway your mind and complicate you
I'm gonna crash into your world
And that's no lie

Let your body move into the doorway
To the disco inside your head (Violet)
Wear a color that you want to cling to
The color inside your head (Violet)

Contemplate jealously intermixed
with urgency
A million things take a damned
good shot at you and me

If there's a way to infiltrate you
Sway your mind and complicate you
I'm gonna crash into your world
And that's no lie

Let your body move into the doorway
To the disco inside your head (Violet)
Wear a color that you want to cling to
The color inside your head (Violet)

Dance to the disco, Dance to the disco
Dance to the disco, Dance to the disco

I'm gonna take you
I'll do my best to break you
I'm gonna take you higher
And that's no lie

Common sense is a game many
people don't like to play
But give it in and the moment takes
you either way

I've got a dream to take you over
Exploding like a supernova
I'm gonna crash into your world
And that's no lie

Let your body move into the doorway
To the disco inside your head (Violet)
Wear a color that you want to cling to
The color inside your head (Violet)

If there's a way that you could
be everything you want to be,
Would you complain that it came too easy?
In a way, we're the same two people
looking out to sea
For a wave that would carry all our
fantasies

 

 

 

Obrazek

 

 

BREAK ME SHAKE ME

I never thought I’d change my
Opinion again
But you moved me in a way that i’ve
Never known
You moved me in a way that i’ve
Never known

But straight away you just moved
Into position again
You abused me in a way that i’ve
Never known
You abused me in a way that i’ve
Never known

Refrén
So break me shake me hate me
Take me over
When the madness stops then you
Will be alone
Just break me shake me hate me
Take me over
When the madness stops then you
Will be alone

So you’re the kind who deals with the
Games in the mind
Well you confuse me in a way that
I’ve never known
You confuse me in a way that i’ve
Never known

Refrén

She says I can help you but what
Do you say
But it’s not free baby you’ll have
To pay
You just keep me contemplating that
Your soul is slowly fading

God don’t you know that I live with a ton
Of regret
’cause I used to move you in a way that
You’ve never known
But then I accused you in a way that
You’ve never known
But you hurt me in a way that i’ve
Never known

Break me shake me hate me take
Me over
When the madness stops then you
Will be alone
So won’t you break me shake me
Hate me take me over
When the madness stops then you
Will be alone

Listen baby
You’ll be you’ll be alone

Break me shake me hate me take
Me make me
Fake me break me shake me hate
Me take me
Break me

 

Obrazek

 

 

A THOUSAND WORDS

We stumble in a tangled web,
decaying friendships almost dead
And hide behind a mask of lies
We twist and turn and we avoid,
all hope of salvage now devoid
I see the truth inside your eyes
So take all this noise into your brain
and send it back again
I'll bear the cost, shed my skin, call
you up and then...
I'll say the words out loud

[Refrén:]
You could resurrect a thousand
words to deceive me more and more
A thousand words will give the
reasons why I don't need you
anymore

Time manipulates your heart,
preconceptions torn apart
Begin to doubt my state of mind
But I won't go down on what I said
I won't retract convictions read
I may perplex, but I'm not blind
So take all this noise into your brain
and send it back again
I'll bear the cost, shed my skin, call
you up and then...
I'll say the words out loud

[Refrén ]

I'll say the words out loud. I'll say a
thousand words or more

Manipulation. Fabrication.
Conversation. Annihilation
I'll say a thousand words or more
Damnation. Frustration. Elevation.
Procreation
I'll say a thousand words or more

 

 

Obrazek

 

PROMISES

Well don't you know I need a
little indulgence?
Listen to the hunter becoming
hunted
Every day there's a million advances
Don't be too forceful you'll ruin
your chances
Well don't you know that time is a
broken glass
That splinters against the wall?
But the picture is coming back
now baby,
And I want to take it all

[Refrén:]

Don't go making all these promises
you know you cannot keep
There's a time to play a king and a
time to be the thief
'Cause if you're making all these
promises you know you cannot keep
You know time will be the thief and
your fallen king will end up alone

So let your body move a little
bit closer
Silent like the sound proceeding
a cyclone
Don't you know that
powerful thinking
Can be a force you don't want
to relinquish?
Well don't you know that,
They say that hanging on will justify
the wait?
But patience and elated wisdom
don't share a common phrase

[Refrén]

Well, I'm only hanging on for what
goes down
I'm floating high and my feet don't
touch the ground
I'd take advantage but I can't see
through this charade
So don't you, don't go make it harder
than hell
'Cause when it comes down to
the making
You better be damned sure you can
take it
Hey baby

[Refrén]

Time will be the thief
and your fallen king will end up...
A fool, a fool, a lonely sorry fool
Oh baby, 'cause I told you baby

 

Obrazek

 

 

SANTA MONICA

In santa monica in the winter time
The lazy streets so undemanding
I walk into the crowd
In santa monica you get your
Coffee from
The coolest places on the
Promenade
Where people dress just so
Beauty so unavoidable everywhere
You turn
It’s there I sit and wonder what am i
Doing here

But on the telephone line i
Am anyone
I am anything I want to be
I could be a super model or
Norman mailer
And you wouldn’t know the
Difference
Or would you

In santa monica all the people got
Modern names
Like jake or mandy
And modern bodies too
In santa monica on the boulevard
You’ll have to dodge those
In line skaters
Or they’ll knock you down
I never felt so lonely
Never felt so out of place
I never wanted something more
Than this

But on the telephone line i
Am anyone
I am anything I want to be
I could be a super model or
Norman mailer
And you wouldn’t know the
Difference
On the telephone line I am
Any height
I am any age I want to be
I could be a caped crusader or
Space invader
And you wouldn’t know
The difference
Or would you

 

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář